1.2 Oppimisprosessin ohjaus


Avainsanat: ohjaus, oppimisprosessi, tietoteknologia, TVT, viestintäteknologia

Edu.hel.fi osaamismerkki on Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman (2016-2019) mukainen osaamismerkki.


Todennetusti osaamismerkin saaja:

  • Osaa suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti mielekkään oppimisprosessin , jossa oppijat hyödyntävät tieto- ja viestintäteknologiaa kiinteänä osana oppimista ja opiskelua.
  • Osaa tehdä ja käyttää oppimisprosessia tukevaa ja ohjaavaa digitaalista materiaalia (teksti, kuva, video, esitysgrafiikka).
  • Osaa ohjata oppijoita sovellusten ja verkkopalvelujen opiskelussa ja käytössä.
  • Osaa ohjata ohjattavien tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittymistä.