Tällä sivulla raportoidaan Edu.hel.fi osaamismerkkien yleistilannetta järjestelmän ylläpitäjän näkökulmasta. Tarkempi visuaalinen palvelukokonaisuuksia koskeva raportti on kehitteillä.
Palvelukokonaisuuksien raportteja
Tilanne 6.2.2018
6.2.2018.pngEdu.hel.fi osaamismerkit koostuvat Digi.hel.fi -viitekehikon mukaisesti 3 taitotasosta jolla jokaisella on 5-8 osaamismerkki, esimieskeksutelumerkki ja tasomerkki. Ainoastaan tasomerkki tulee ilman erillistä hakemusta kun kaikki taitotason pakolliset merkit on saavutettu. Näin kokonaisuudessa on 24 suomenkielistä ja samoin 24 ruotsinkielistä osaamismerkkiä.

Merkkien saajissa on mukana kaikki merkkejä hakeneet henkilöt eli luku voi pitää sisällään myös muita kuin toimialan henkilöstöön kuuluvia. Sähköpostiosoite on ainoa henkilön identifioiva tunnus hakemuksissa joten toimialan henkilöstön tulisi hakea merkit työosoitteilla.

Hylätyissä hakemuksissa on mukana kaikki hylätyt hakemukset joista kuitenkin suurimman joukon muodostavat hakemusten kaksoiskappaleet. Varsinaisia hylkäyksiä on vain muutamia.

Merkin vastaanottaminen tarkoittaa sitä että jo myönnetty merkki on otettu vastaan omassa s-postissa.

Merkin ei ole vastaanottaneiden joukossa on paljon osoitteen väärin kirjoittaneita sekä merkin vastaanottamisen unohtaneita. merkki tulisi aina vastaanottaa ja tallentaa omaan osaamispassiin jotta se säilyy.


Lisätietoja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Edu.hel.fi osaamismerkeistä ja raportoinnista saa laittamalla sähköpostia Jukka Oravalle (etunimi. sukunimi@hel.fi) tai osoitteeseen
osaamismerkki@edu.hel.fi