Edu.hel.fi 2: Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen

Osaamismerkkien hakemusten käsittely on 22.10.2018 jätettyjen hakemusten kohdalla (5.11.2018).Osaamismerkkihakemukset on tarkoitettu niille joilla jo on Digi.hel.fi 2 taitotason mukainen osaaminen sovellettuna omaan toimintaan. Tutustu huolellisesti osaamismerkin kriteereihin ja anna kuvaus kokonaisilla lauseilla kaikkiin pyydettyihin taitoihin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ja liitä mukaan myös kaikki pyydetyt dokumentit. Osaamismerkkejä haetaan myös kaikkien Digi.hel.fi taitotasolle 2 suuntautuvien koulutusten jälkeen. • Esimieskeskustelu 2 Hakija keskustelee oman esimiehensä kanssa osaamisensa tunnistamisesta Digi.hel.fi taitotasoille (ks. esimiesten rooli). Esimies tunnustaa osaamisen tutustumalla hakijan osaamismerkkeihin jotka tämä on jakanut hänelle osaamispassin kautta (ks. osaamispassi).

 • --> Taitotasomerkki 2 (myönnetään automaattisesti kaikkien tason osaamismerkkien saavuttamisesta)

Muita huomioita


 • Hyväksyttyjä osaamismerkkejä voi tarkastella open badge passportissa > Galleria > Tarkempi haku> Merkin nimi (esim. 1.1 Ohjelmistojen käyttöönotto) > Merkin saajat > valitse henkilö > Valitse haluamasi merkki > Näytä kriteerit (hakemuksessa annettu tekti näkyy jos merkin omistaja on julkaisuut oamt todisteensa merkissä)
 • Päästäksesi passiin ja kerätäksesi osaamismerkkejä sinun tulee luoda passiin tili ja profiili työsähköpostiosoitteella.

 • Osaamismerkit on tarkoitettu jo olemassa olevan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen - näyttö taidon soveltamisesta käytäntöön.
 • Osaamismerkin suorituksella hakija näyttää esimiehelle ja organisaatiolle Digi.hel.fi taitotason mukaista osaamistaan.
 • Osaamismerkki tunnustaa hakijan osaamisen Digi.hel.fi taitotasoille.
 • Osaamismerkkejä haetaan myös koulutuksien päätteeksi.
 • Osaamismerkit voi hakea haluamassaan järjestyksessä.
 • Yhtä näyttöä voi käyttää useammassa osaamismerkkihakemuksessa ja myös samaa todistetta voi käyttää useampaan kertaan.
 • Hakemuksia voi tehdä myös yhdessä kollegan kanssa esim. yhdessä tehdystä toiminnasta. Tällöin on syytä kuitenkin kummankin kirjoittaa hakemustekstit huolellisesti oman tekemisen näkökulmasta, hakemustekstit eivät voi olla identtisiä.

 • Osaamismerkkihakemusten kuvausten tulee olla kokonaisilla lauseilla kuvattuja käytännön esimerkkejä taidon omakohtaisesta soveltamisesta.
 • Hyvän kuvauksen tunnistaa esim. ymmärrettävyydestä tarkastelemalla annettuja kuvaustekstejä ilman hakemuksen kriteerikuvauksia ja apukysymyksiä.

 • Esimieskeskustelumerkin voi hakea kun kaikki tason haettavissa olevat osaamismerkit on saavutettu. Tällä viitataan tilanteeseen jossa hakija ei voi hakea enempää tason osaamismerkkejä ilman osaamisen kehittämistä.
 • Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan koulutusta, kollegiaalista tukea tai jotain muuta toimintaa joka rakentaa kykyä ja osaamista puuttuvien osaamismerkkien osaamisalueilla.
 • Esimieskeskustelun tarkoitus on tukea osaamisen kehittämistä ja ammatillista kehitystä tarjoamalla käytettävissä olevia keinoja kuten täydennyskoulutusta ja muita tukitoimenpiteitä.
 • Jos esimieskeskustelun ajankohtana hakijalta puuttuu vielä kyseisen keskustelun kohteena olevan tason osaamismerkkejä pitäisi keskustelussa pohtia sitä millaisia toimenpiteitä kyseisen puuttuvan osaamiseksi olisi syytä tehdä.

Tasomerkki 2 myönnetään automaattisesti kun kaikki tason osaamismerkit ja esimieskeskustelumerkki on suoritettu.